Een wandeling door Breskens

Breskens een plaatsje aan de Westerschelde. Van oudsher een vissersplaats. Sedert een aantal jaren ook genoemd en geroemd als badplaats, een gezellig dorp met een goed bereikbaar strand. Het havengebied met de vissersvloot en de jachthaven geeft aan het dorp een apart cachet. De mix van werk en plezier is prettig en er is een grote variëteit aan gebeurtenissen. Als je vanuit het oosten Breskens binnenkomt en je gaat de dijk over is er meteen het havencomplex: de jachthaven, vissershaven en handelshaven. Op dit terrein is er altijd bedrijvigheid: de in- en uitvarende jachten met de aan boord werkende mensen. Het bekijken van de in de haven aanwezige schepen kan al een doel op zichzelf zijn.

Dan de vissershaven waar altijd wat te doen is; ook hier de bezichtiging van de schepen, een bezoek aan de vismijn, kortom de kennismaking met de wereld van de visserman. Daarachter, meer westwaarts, de handelshaven. Ook daar hetzelfde stramien: "scheepjes" bekijken in de diverse vormen die er zijn. Op het haventerrein de verschillende lokaliteiten die alle min of meer met de haven en de scheepvaart in het algemeen te maken hebben en die het vertoeven daar tot een aparte belevenis maken. Vanaf het haventerrein westwaarts de dijk over.Vanaf het haventerrein westwaarts de dijk over. Hier kom je in het centrum van Breskens; het Spuiplein met aangrenzend het Oranjeplein, verbonden door de Dorpsstraat, de Mercuriusstraat, Grote Kade, Scheldekade en de Boulevard. In deze omgeving zijn de winkels en de restaurants gevestigd. Mooie doorkijkjes met terrassen veraangenamen het verblijf in Breskens.

Via een trap kan de "oversteek" naar het duinengebied, de Promenade en het strand worden gemaakt. Hier kan dan van het uitzicht worden genoten dat de monding van de Schelde biedt. Ook kan natuurlijk een strandwandeling worden gemaakt of, voor de liefhebbers, gewoon op het strand verblijven met alle geneugten die denkbaar zijn. Lopend naar het westen verlaat je dan het dorp Breskens maar kom je, via het strand, of via de uitvalsweg op de kuststrook. Hier vind je de aanlegsteiger van de veerboot naar Vlissingen. Hier kan voor een gering bedrag de overtocht visa versa worden gemaakt naar Vlissingen dat altijd weer een belevenis is. Zo kan je de Schelde van dichtbij bekijken.

Naast de moderne appartementencomplexen en hotels, ligt even ten westen van Breskens, een unieke concentratie van verblijfsrecreaties temidden van de polders en door de duinen gescheiden van het strand en de zee.De goed geoutilleerde campings, vakantieparken en recreatiecentra zijn voorzien van het hoogste comfort waaronder: overdekte zwembaden, sporthal, tennisbanen, speeltuinen en café - restaurants. Dit alles maakt van uw verblijf aan de kust een echte vakantie.Vier jaargetijden grenzeloos genieten van een kust, met in de zomer de meeste uren zon en de
hoogste temperaturen van Nederland, het voorjaar en de herfst met de rust en de ruimte en natuurlijk de winter met het uitwaaien langs het strand en genieten van de frisse zeelucht.


Behalve het genoemde heeft Breskens ook de ondernemer wat te bieden. Een haven met de daarbij horende mogelijkheden. Een bedrijventerrein waar voldoende vestigingsmogelijkheden zijn voor ondernemingen. Reeds nu is daar een variatie van ondernemingen die aantonen dat het vestigingsklimaat er ruim voldoende wordt geacht. Ook de overheid, met name de gemeente Oostburg, werkt actief mee om het de ondernemers mogelijk te maken zich hier te vestigen. De combinatie van een bedrijventerrein met de direct aangrenzende haven opent perspectieven voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Een haven die bovendien een directe aansluiting met zee heeft zonder sluizen en andere obstakels.

Kortom Breskens is een plaats die zeker de overweging tot het vestigen van een onderneming waard is.

De aantrekkingskracht van Breskens als woonplaats is groot. De plaats is dynamisch en attractief, mede door ligging aan de stranden en door de aanwezigheid van een haven. Dit alles heeft op mensen een grote aantrekkingskracht. Voeg daarbij de mogelijkheden van de beschikbare woongelegenheden en ook hier is de combinatie van werken en wonen optimaal te noemen. Breskens verveelt nooit, kom en overtuig uzelf van de rust en de ruimte aan de kust.


Wellicht tot ziens in Breskens.

Walking through Breskens

Breskens is a small place on the River Schelde, an old fishing village, also known and famous for a number of years as a seaside resort. A socialable village within easy reach of the beach. The harbour area with the fishing fleet and the yacht harbour give the village a special distinction. The mix of work and pleasure with a variety of events makes it a pleasant place to be. Coming from the east of Breskens, over the dyke, is the harbour complex, yacht, fishing and commercial. Here there is always plenty of activity, the sea going vessels with all their crews on board, a visit to the fish auction, in short the acquaintance with the world of the fisherfolk.

Moving further westwards is the commercial harbour, with again a picture Os ships of all different shapes and forms. Around the harbour area are all the different kinds of activities that are to do with sailing in general and is an special experience to see. Now moving westwards again over the dyke you come into the centre of Breskens. The "Spuiplein" adjoining the "Oranjeplein", in turn joining the "Dorpsstraat", " Mercuriusstraat", "Grote Kade", "Scheldekade" and the "Boulevard". In this neighbourhood are the shops and the restaurants with welcoming terraces to help inake a stay in Breskens especially pleasant.Via steps reaching another part of the dyke, the "Promenade" and beach can be reached. Here a view of the mouth of the River Schelde is to be seen. For those who like it, a walk or a stay on the beach can be made.

Walking westwards along the beach or the arterilal road along the coastal strip you will now leave the village of Breskens. Here is to be found the landing stage for the ferry boats that cross the estuary to Vlissingen. For a small fee you can cross over to Vlissingen ,a worthwhile event, as now the River Schelde can be observed at close quarters. Going still further westwards, you come to the the recreation area, the campings with their many activities and of interest to the tourist. Apart fromwhat has already been mentioned, Breskens also has a lot to offer by way opportunities for small and medium business.

The harbours and the associated possibilities and an ever expanding Industrial Estate. There already is a healthy business climate fully supported by the local council of Oostburg. who are keen to encourage both new and established business enterprise. The combination of an industrial estate with direct access to the harbours, opens the prospect for the establishment of many new businesses. The harbour enjoys a direct connection to the sea, without obstacles as locks, is certainly worthy of the consideration by those willing to establish a new business.


Breskens as a place to live.

Breskens scores high as a place to live, because of it's beautiful envirement The place is not only busting with activity in leisure facilities within it's marine envirement which attracts most people. Therefore the opportunity and possibilities of living and working in Breskens are great.

Come and find out.


Eine Wanderung durch Breskens

Breskens ist ein Ort an der Schelde. Von jeher ein Fischerdorf. Seit einigen Jahren auch bekannt als Badeort, ein gemütliches Dorf mit einem gut erreichbaren Strand. Das Hafengelände mit der Fischereiflotte und dem Jachthafen geben dem Dorf einen eigenartigen Charakter. Die Mischung von Arbeit und Spaß mutet gut an und es gibt eine große Varietät an Ereignissen. Wenn man aus dem Osten in Breskens kommt und man geht über den Deich, gibt es da direkt den Hafenkomplex: den Jachthafen, den Fischereihafen und den Handelshafen. Auf diesem Gelände gibt es immer Tätigkeit: Jachte, die eintreffen oder wegfahren mit den Leuten,die an Bord arbeiten. Das Beobachten von den Schiffen, die im Hafen liegen, kann schon an und für sich ein Ziel sein.

Dann der Fischereihafen, wo immer was los ist, auch hier die Beobachtung von den Schiffen, einen Besuch an den Fischmarkt, kurz, Bekanntschaft machen mit der Welt des Fischers. Dahinten, mehr nach Westen, der Handelshafen. Auch da dasselbe: Schiffe beobachten in den verschiedenen Formen, die es gibt. Auf dem Hafengelände die verschiedenen Lokalitäten, die alle mehr oder weniger mit dem Hafen und der Schiffahrt im allgemeinen zu tun haben und die den Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis machen. Von dem Hafengelände nach Westen über den Deich.Hier kommt man ins Zentrum von Breskens: den Spuiplein mit dem Oranjeplein nebenan, verbunden durch die Dorpstraat, die Mercuriustraat, Grote Kade, Scheldekade und die Boulevard. In der Umgebung findet man die Geschäfte und die Restaurants. Schöne Durchblicke mit Terassen machen den Aufenthalt in Breskens angenehm.

Über einer Treppe ‘überquert” man ins Dünengebiet, die Promenade und zum Stand. Hier kann man dann die Aussicht genießen, die die Mündung der Schelde bietet. Auch kann man hier natürlich einen Spaziergang über dem Strand machen, oder, für die Liebhaber, einfach auf dem Strand sein mit allem Spaß, der dazu gehört. Geht man nach Westen, dann verläßt man das Dorf Breskens, aber kommt man, über dem Strand, oder über einer Ausfallstraße auf den Küstenstreifen. Hier findet man den Landungssteg der Fähre nach Vlissingen. Hier kann man gegen einen geringen Preis die Überfahrt hin und zurück nach Vlissingen machen, was immer wieder ein Erlebnis ist. So kann man sich die Schelde von sehr nahe anschauen.

Dann geht man nach Westen und nähert man sich der Erholungsbetriebe, der Campingplätze mit einer Menge von Aktivitäten, die vor allem die Touristen interessieren wird. Außer allem, was schon genannt worden ist, hat Breskens auch dem Unternehmer etwas zu bieten, nämlich einen Hafen mit allen dazugehörigen Möglichkeiten. Ein Gewerbegebiet, wo es aureichend Ansiedlungsmöglichkeiten für Unternehmen gibt.


Schon heute gibt es eine Verschiedenheit von Unternehmen, die da angesiedelt sind, und die zeigen, daß das Ansiedlungsklima überausreichend eingeschätzt wird.Auch die Behörde, namentlich die Gemeinde Oostburg, arbeitet in einer aktiven Weise mit, um es den Unternehmern möglich zu machen, sich hier anzusiedeln. Die Kombination eines Betriebsgeländes mit dem direkt nebenanliegenden Hafen eröffnet neue Möglichkeiten für die Ansiedlung neuer Betriebe. Ein Hafen, der außerdem eine direkte Verbindung zur Nordsee ohne Schleusen und andere Behinderungen hat. Kurz und gut, Breskens ist ein Ort, der sicher in Erwägung gezogen werden muß, wenn man irgendwo ein Unternehmen ansiedeln will.

Breskens als Wohnort.
Die Anziehungskraft von Breskens als Wohrnort ist groß. Der Ort ist dynamisch und attraktiv, auch durch seine Lage an den Stränden und durch die Anwesenheit eines Hafens. Dies alles hat auf den Menschen eine große Anziehungskraft. Wenn man dazu die Möglichkeiten der verfügbaren Wohngelegenheiten hinzufügt, dann kann man auch hier die Kombination von Arbeiten und Wohnen optimal nennen.


Vielleicht auf Wiedersehen in Breskens

"Breskens"

Breskens est un village de pêcheurs depuis aussi loin que l’on peut remonter. Depuis plusieurs années cette petite ville charmante située sur l’Escaut est connue comme une station balnéaire renommée avec une plage facilement accessible. Le complexe portuaire avec sa flotille de pêche et son port de plaisance donne au village un cachet d’originalité. Le mélange de travail et de plaisir est très agréable et il y a une grande variété d’événements.En entrant Breskens de l’est et en traversant la digue nous voyons le complexe portuaire: le port de plaisance, le port de pêche et le port de commerce Sur ce terrain il y a toujours beaucoup d’animation: les yachts qui entrent et quittent le port avec les gens travaillant à bord. Regarder les bateaux dans le port vaut l’objet d’une visite en soi.

Et puis le port de pêche où il se passe toujours quelquechose. On y peut regarder les bateaux, visiter la halle à marée, bref faire connaissance du monde du pêcheur. Au-delà, continuant vers l’ouest il y a le port de commerce. Là-aussi le même scénario: regarder les bateaux dans toutes les formes qu’il y a. Sur le terrain du port il y a différents locaux ayant tous quelquechose à faire avec le port ou avec la navigation en général, qui font du séjour dans le port une aventure spéciale. En sortant du complexe portuaire nous traversons la digue vers l’ouest pour entrer le centre de Breskens: la “Spuiplein”, touchant à la “Oranjeplein” reliées par la rue de Village, la rue Mercure, le grand Quai, le Quai de l’Escaut et le Boulevard. Dans ces environs nous trouvons les magasins et les restaurants. De belles percées avec des terrasses rendent le séjour à Breskens encore plus agréable.

Par un escalier nous faisons la traversée pour les dunes, le promenade et la plage, pour regarder le panaroma que nous offre la bouche de l’Escaut. Naturellement on peut aussi faire une promenade sur la plage ou simplement y séjourner en jouissant de tous les plaisirs imaginables de la plage. En continuant notre promenade vers l’ouest par la plage ou par la route de sortie nous arrivons au littoral, où nous trouvons le ponton du bac de Vlissingen. Avec ce bac on peut faire la traversée de l’Escaut jusqu’à Vlissingen et de retour pour un petit montant. De cette façon on peut regarder l’Escaut de tout près.

En allant encore plus loin vers l’ouest, nous rencontrons les centres de loisirs, les campings avec une multitude d’activités surtout intéressantes pour les touristes. Outre tout mentionné ci-dessus Breskens offre aussi beaucoup de possibilités à l’entrepreneur, comme le port ou la zone industrielle offrant de nombreuses possibilités d’implantation. En ce moment on y trouve déjà une grande diversité d’entreprises, ce qui révèle un climat d’entreprise salubre. Le gouvernement, notamment la commune d’Oostburg (dont la commune de Breskens fait partie), collabore activement avec les entrepreneurs pour améliorer les possibilités d’implantation.

La combinaison d’une zone industrielle avec le port avoisinant ayant un raccordement direct avec la mer (sans écluses ou autres obstacles), ouvre assez de perspectives pour l’implantation de nouvelles entreprises. Bref, Breskens est un endroit valant la considération de s’y implanter.

Breskens comme résidence.
Breskens est un endroit où vivre, un village charmant et dynamique ayant beaucoup d’attraits comme la situation près des plages et la présence d’un port. Ajoutez les possiblités des habitations disponibles et voilà une combinaison idéale de vivre et travailler.